RSI / Kans

Wat is RSI / KANS?

KANS (Klachten aan de Arm, Nek en Schouder), vroeger RSI (Repetitive Strain Injury) is een omschrijving van diverse klachten aan je bewegingsapparaat.

We kennen twee vormen van KANS: a-specifieke KANS en specifieke KANS. Bij specifieke KANS kan er op basis van de symptomen en plaats van de klachten een diagnose gesteld worden. Bij afwijkende KANS kan er geen medische diagnose gesteld worden.

Symptomen

Bij KANS/RSI zijn er klachten als pijn, vermoeidheid, stijfheid, verlies van kracht of gevoel in het lichaamsdeel, tintelingen en/of bewegingsbeperkingen.

Oorzaak RSI / KANS

Wanneer de belasting op bepaalde lichaamsdelen groter is dan de belastbaarheid ontstaat er een disbalans, die kan leiden tot RSI/KANS klachten. Het is vaak een combinatie van de onderstaande 3 groepen, die voor deze disbalans of overbelasting zorgen of deze in stand houden.

Factoren die te maken hebben met houding en/of beweging:

 • Onjuiste (werk)houding, verkeerd ingestelde werkplek
 • Herhaaldelijke bewegingen
  (te) zware krachtsinspanningen moeten leveren
 • Persoonlijke factoren
 • Stress
 • Hypermobiliteit
 • Verminderde conditie
 • Perfectionisme/ijverigheid
 • Omgevingsfactoren
 • Werkstress/werkdruk
 • Bedrijfscultuur
 • Sociale omgeving/steun

Behandeling

Samen met de (bedrijfs-)fysiotherapeut van TIGRA Leeuwarden kijk je naar jouw balans in belasting en belastbaarheid. Door een gerichte intake en een onderzoek wordt een behandelplan opgesteld om je klachten te verminderen.

Naast het herstellen van de disbalans op actieve wijze kan de fysiotherapeut ook extra behandelingen uitvoeren, zodat het herstel van de klachten sneller gaat. Deze behandelingen zijn bijvoorbeeld, massage, dry needling, shockwave, medical taping, ontspanningsoefeningen, biofeedback, psychosomatische fysiotherapie of een werkplekonderzoek.

TIGRA Leeuwarden hanteert een actieve aanpak van deze klachten, je krijgt oefeningen mee voor thuis of op het werk, of je komt oefenen in onze trainingszaal. Loop niet langer rond met pijn en maak een afspraak bij TIGRA Leeuwarden.

Is er RSI of KANS bij je geconstateerd?
Afspraak maken