(Psychosomatische) Fysiotherapie bij Autisme

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) kunnen problemen ervaren van prikkels, zoals geluid en drukte. Daarnaast is het ook mogelijk dat je emotie, stress en spanningsklachten kan ervaren. Dit kan bijdragen aan het ontstaan van andere klachten, zoals angst, somberheid en overbelasting.
Specifieke (lichaamsgerichte *1) behandelvormen binnen de (psychosomatische) fysiotherapie kunnen voor mensen met ASS een waardevolle toevoeging zijn. Je kunt dan denken aan de volgende behandelingen, die onze fysiotherapeuten bij TIGRA Leeuwarden uitvoeren:
 • ReAttach
 • ASITT
 • Lichaamsbewustzijnsoefeningen  (hierbij hoef je als client niet perse aangeraakt te worden)
  • Adem en ontspanningsinstructies volgens van Dixhoorn
  • Myo/biofeedback
  • Mindfulness
  • Yoga
  • Brainjam
 • Interventies gericht op het leren omgaan met stress.
Doelen van al deze interventies kunnen zijn: het verlagen van de alertheid van het zenuwstelsel, het verminderen van de overprikkeling, het leggen van andere/nieuwe verbindingen waar/hoe? (in het brein) en het aanleren van nieuwe vaardigheden.
*1 lichaamsgerichte interventies bij Autisme, een essay, uit het wetenschappelijk tijdschrift autisme
Wil je een afspraak maken voor fysiotherapie bij Autisme?
Afspraak maken