Klachtenregeling

Klachtenregeling TIGRA Leeuwarden

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
Onze praktijk heeft een klachtenregeling en is lid van de klachtencommissie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Heb je een klacht over de behandeling van je fysiotherapeut bij TIGRA Leeuwarden of ben je ontevreden over de manier waarop de fysiotherapeut met je omgaat? Dan willen wij heel graag dat je dit bij ons kenbaar maakt. Voor jezelf, voor andere cliënten en voor de borging van de kwaliteit van onze dienstverlening.

 

Ben je ontevreden of heb je een klacht?
Ga in gesprek met de fysiotherapeut en/of één van zijn/haar collega’s. Je kunt je klacht indienen per mail via info@TIGRA-Leeuwarden.nl. Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer en de aard (inclusief de naam van de behandelend fysiotherapeut bij TIGRA Leeuwarden) en datum van de klacht. We nemen na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met je op.

Levert een gesprek met je fysiotherapeut niet het gewenste resultaat op voor jou, dan kun je met je klacht ook terecht bij defysiotherapeut.com.

Heb je een klacht of een tip?
Contact opnemen