Bedrijfsfysiotherapie

Duurzame inzetbaarheid is het doel 

In de begeleiding bij bedrijfsfysiotherapie staat het terugwinnen van de balans tussen de individuele belastbaarheid en de gevraagde arbeidsbelasting centraal. Uiteraard kijken we naar de werkplek voor een complete aanpak van de arbeid gerelateerde klachten. Het resultaat van onze aanpak is een optimaal functionerende werknemer in zijn eigen arbeidssituatie.

Gezondheidsmanagement

Bij het begeleiden van mens en organisatie bij het optimaliseren van duurzame inzetbaarheid en werkvermogen werken we samen met arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars.

Doelstelling van onze inzet is het optimaliseren van het werkvermogen. Hierdoor ontstaat een verbetering van productiviteit, een reductie van verzuim en een verbetering van de duurzame inzetbaarheid.

Door een geïntegreerde aanpak werken de onze bedrijfsfysiotherapeuten van TIGRA Leeuwarden en de adviseurs Arbeid en Gezondheid van TIGRA aan een gezonde werkomgeving.

Concrete activiteiten die we uit kunnen voeren:

  • Advies op het gebied van fysieke belasting tijdens het werk.
  • Het geven van groepsvoorlichting en training, met als doel het inzicht en de omgang in het lichamelijk functioneren te bevorderen.
  • Het geven van til- en houdingsinstructie op de werkplek.
  • het uitvoeren en organiseren van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).
  • het in kaart brengen van het werkvermogen binnen een organisatie.
  • Adviseren bij het vormgeven van gezondheid- en inzetbaarheidsbeleid binnen een organisatie.
  • Uitvoer of begeleiding bij het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  • Individuele begeleiding van werknemers bij ziekte, blessure en bij re-integratie.

Meer informatie over bedrijfsfysiotherapie en gezondheidsmanagement.

Wil je informatie over bedrijfsfysiotherapie?
Contact opnemen
Wil je teruggebeld worden over bedrijfsfysiotherapie?