Algemene voorwaarden

Datum van laatste aanpassing:  10 – 2022
Algemene voorwaarden TIGRA Leeuwarden Leefstijl & Training
Je hebt een abonnement bij ons afgesloten. Bij het tekenen van het inschrijfformulier ben je akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van TIGRA Leeuwarden.

1. Lidmaatschap
De contributie wordt maandelijks rond de eerste van elke maand geïncasseerd.

2. Lessen inhalen en tijdig afmelden.

  • Het is niet mogelijk om niet gevolgde lessen op te sparen.
  • Bij verhindering van deelname aan het gebruikelijke trainingsuur is het mogelijk om in
   overleg met onze trainers deel te nemen aan een ander uur in dezelfde week.
  • Bij een vakantie loopt het abonnement door en is het niet mogelijk om het abonnement
   tijdelijk ‘te pauzeren’. Wel is het mogelijk om bij een afwezigheid van minimaal 60 dagen het
   abonnement tijdelijk op te zeggen. Let op: bij opnieuw aanmelden worden administratieve kosten in rekening gebracht.
  • Indien het niet mogelijk is om een training te volgen dan meld jij je tijdig (minimaal drie uren voor de training) af, zodat iemand anders wellicht kan deelnemen.

3. Hygiëne

 • De trainingsruimte mag alleen met schone (trainingsschoenen voor binnen) zonder zwarte
  zolen worden betreed.
 • Ieder lid is verplicht tijdens de training een schone handdoek te gebruiken.
 • In verband met de hygiëne en veiligheid is trainen op blote voeten niet toegestaan.

 

4. Opzegging lidmaatschap

 • Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk één maand voor het einde van het lopende
  abonnementsperiode en deze dient schriftelijk te gebeuren.
  -Wanneer je je abonnement te laat of niet opzegt, wordt het abonnement automatisch verlengd met een maand en ben je de contributie voor de nieuwe periode verschuldigd.
 • 5. Aansprakelijkheid
 • TIGRA Leeuwarden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten.
  TIGRA Leeuwarden heeft een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering. Deze is alleen van toepassing indien je de contributie hebt voldaan.
 • Schade door de leden toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van TIGRA Leeuwarden, kan verhaalbaar zijn op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

6. Algemeen
-TIGRA Leeuwarden behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden, de openingstijden, het
trainingsrooster en de tarieven te wijzigen.